Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC Sp. z o.o.
we współpracy ze STUDIUM CELNYM

organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na

Całkowity koszt kursu - 1499 zł
Słuchacze Studium Celnego - atrakcyjny rabat
Liczba godzin szkoleniowych – 90

UWAGA
Planowany termin kursu jesien 2014 roku.

Zapisy:
PAC RECTUS-WOC Sp. z o.o. ,ul. Warszawska 14, p.6,
21-500 Biała Podlaska

Opłat można dokonywać na konto Numer konta: 22 1020 1260 0000 0102 0012 7894 (PKO BP) lub w siedzibie Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC, ul. Warszawska 14, p.6 21-500 Biała Podlaska.

tel. (083) 343 14 60, e-mail: biuro@rectus.edu.pl, www.rectus.edu.pl

Poniżej prezentujemy wymagania zawarte w nowej ustawie deregulacyjnej dotyczącej zawodu AGENT CELNY. Ustawa znosi egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ale jednoczenie stawia inne wymagania, które należy spełnić aby zostać Agentem Celnym:

1. należy mieć min. 3 lata doświadczenia w sprawach celnych – czyli należy pracować co najmniej 3 lata w Agencji Celnej LUB podjąć naukę w specjalistycznej szkole policealnej przygotowującej do wykonywania tych czynności, np. na kierunku technik administracji specjalność obsługa celna w Studium Celnym w Białej Podlaskiej.
LUB
2. posiadać wykształcenie wyższe na kierunkach w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie

Jednakże w ocenie pracodawców, samo posiadanie wykształcenia wyższego o w/w specjalnościach nie są to wystarczające kwalifikacje, ponieważ osoba taka będzie musiała się także wykazać umiejętnościami praktycznymi.

Dotychczas aby być wpisanym na listę Agentów Celnych wystarczyło mieć min. wykształcenie średnie, kurs i zdany egzamin natomiast teraz podwyższono barierę odnośnie wykształcenia formalnego czyli należy posiadać wykształcenie wyższe lub policealne we wskazanych kierunkach oraz przede wszystkim wprowadzono wymóg trzyletni okres doświadczenia.

Zatem zapraszamy na kurs Agenta Celnego, który trwa 90h i umożliwi Państwu zdobycie umiejętności praktycznych oraz do dwuletniej szkoły policealnej na kierunku technik administracji specjalność obsługa celna, dzięki której zdobędą Państwo zarówno wiedzę teoretyczną jak i dwa lata stażu.