Agent Celny - bez egzaminu ale z wyższymi kompetencjamiZakres przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego oraz ich stosowanie niezbedne do egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego

 1. nadanie towarom przeznaczenia celnego;
 2. przedstawicielstwo w sprawach celnych;
 3. elementy kalkulacyjne;
 4. operacje uprzywilejowane;
 5. dług celny;
 6. elementy towaroznawstwa i znajomość taryfy celnej oraz przepisów dotyczacych środków polityki handlowej;
 7. procedury celne;
 8. zgłoszenie celne towarów do procedury celnej;
 9. prawo administracyjne w zakresie stosowanym w sprawach celnych;
 10. przepisy podatku od towarów i uslug z tytulu importu towarów;
 11. sposób obliczania podatku akcyzowego, obrotu wyrobami akcyzowymi, zwolnień i zabezpieczeń akcyzowych;
 12. przepisy prawa podatkowego stosowanych w zakresie podatku akcyzowego, kontroli podatkowej i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego;
 13. zgłoszenie INTRASTAT;
 14. wypełnienie druków i formularzy dokumentów obowiazujacych w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz w wywozie z tego obszaru;
 15. przygotowanie dokumentów niezbędnych do nadania towarowi przeznaczenia celnego, w tym wypełnieniu zgłoszenia celnego;
 16. wypełnienie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, uproszczonego dokumentu towarzyszącego, deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym.