HARMONOGRAM

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 18.03.2016 r. Prace należy przesyłać wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zamieszczoną na stronach www.interwizja.edu.pl lub www.rectus.edu.pl za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: interwizja@interwizja.edu.pl lub wywołane bądź na płytach CD dostarczyć do biura organizatora:

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14, p.6

21-500 Biała Podlaska

 

Praca powinna zawierać oryginalne fotografie lub film wykonane przez uczniów dowolną techniką, do których należy dołączyć krótki opis (max 500 znaków do każdego zdjęcia/filmu).

Prace oceni Jury, powołane przez organizatora. Jury wybierze 10 najlepszych prac w kategorii zdjęcie i 3 najlepsze prace w kategorii film. Werdykt Jury jest nieodwołalny. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.  

Niezależnie od Jury, prace oceniać będą także internauci. Głosowanie internautów odbędzie się w dniach 21.04.2016 - – 25.04.2016 r. W Internecie pod głosowanie internautów będą wystawione prace zajmujące pierwszych 10 miejsc w kategorii zdjęcie (w ocenie jury), oraz wszystkie nadesłane filmy.

 

O ostatecznych wynikach obrad jury powiadomimy e-mailem lub drogą pocztową do dnia 30.04.2016 r.  Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu oraz nagrodzone prace będą umieszczona na stronach internetowych organizatora: www.interwizja.edu.pl i www.rectus.edu.pl.

Na przełomie kwietnia i maja 2016 r. nastąpi otwarcie wystawy prac konkursowych w siedzibie organizatora. Pierwszego dnia wystawy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane.