ORGANIZATORZY

Konkurs organizowany jest przez Podlaską Agencję Consultingową „RECTUS – WOC” Sp. z o.o.

Instytucje i osoby wspierające:

  • Studium Celne (sponsor główny),
  • Ewa i Andrzej Staniszewscy – Kodak EXPRESS (sponsor  merytoryczny),
  • www.interwizja.edu.pl
  • Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej,
  • Elżbieta Buczyńska – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RECTUS
  • PTE Koło Biała Podlaska,
  • Jerzy Trudzik,
  • Adam Trochimiuk – fotoreporter Słowa Podlasia,
  • Tadeusz Kucharuk – Stowarzyszenie Polska w UE,