PRACA

Praca powinna zawierać od jednej do pięciu fotografii lub krótki film (od 2 do 4 minut) wykonanych przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno-białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć deklarację uczestnictwa.

Deklaracja powinna zawierać dokładne dane dotyczące szkoły i autora prac konkursowych (adresy pocztowe i elektroniczne) oraz krótki opis (max. 500 znaków do każdego zdjęcia lub filmu).

 

 

Ocena prac zgłoszonych do Foto – Konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

  • wartość merytoryczna prac,
  • oryginalność pomysłu wykonania pracy,
  • trafność doboru fotografii/filmu,
  • artystyczna strona pracy,
  • umiejętność przekazu informacji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych. Prosimy uczestników Foto – Konkursu o zachowanie negatywów, kopii prac lub CD-ROMów. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas przesyłki.